ศรชล.ภาค 3 ช่วยเหลือลูกเรือประมง มีอาการแน่นหน้าอก ห่างเกาะแก้ว จว.ภูเก็ต 6 ไมล์ทะเล !!

ในวันที่ พ.ค.64 เวลา 10.15 น. ศรชล.ภาค ได้รับรายงานจาก ศคท.จังหวัดภูเก็ตว่า ได้รับแจ้งจากเจ้าของแพปลาแสงอรุณ มีลูกเรือประมง เพชรบุรินทร์ ชื่อ นายธวัช ทรายทอง อายุ  มีอาการแน่นหน้าอก หายใจไม่ออก เรืออยู่บริเวณ แลต องศา 40 ลิบดา ลอง 98 องศา 05 ลิบดา มีไต๋เรือ ชื่อ ฟ้า จากการประสานเพิ่มเติม เรือเป็นเรือปั่นไฟขนาดไม่ถึง 30 ตันกรอส คนประจำเรือจำนวน คน ไม่มีระบบ AIS และ VMS ไม่มีการแจ้งเข้าออกจากศูนย์ PIPO ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ออกเดินทางจากแพ วอวงพันธ์ อ.กันตัง จว.ตรัง ขณะนี้เรืออยู่ห่างจากเกาะแก้ว จว.ภูเก็ต ประมาณ ไมล์ /ศูนย์ยุทธการ ศรชล.ภาค จึงได้ทำการพล๊อตตำบลที่เรือ พร้อมประสาน มวก.ศรชล.ภาค สั่งการให้ เรือ ต.233 เจ้าหน้าที่พยาบาลของ ร.ล.แหลมสิงห์ และ นรภ.ทร.เกาะภูเก็ต พร้อมอุปกรณ์ ปฐมพยาบาล ถังออกซิเจน ออกเรือไปทำการช่วยเหลือ พร้อมประสานศูนย์นเรนทร ส่งรถพยาบาล มารับตัวผู้ป่วยที่หลักเทียบเรือ ทรภ.เวลา 13.00 น. แหลมพันวา จว.ภูเก็ต เพื่อนำส่งโรงพยาบาล ต่อไป การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย #หน้าหลัก