ศรชล.ภาค ๒ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันที่ (๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕) พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค ๒ เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ สโมสรชลาชล ฐท.สข.ทรภ.๒ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานราชการ และครอบครัว ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ สโมสรชลาชล ฐท.สข.ทรภ.๒โดยกิจกรรมประกอบด้วย
๑. พิธีทำบุญตักบาตร พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล
๒. พิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะและลงนามถวายพระพรชัยมงคล และถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีเป็นพลังของแผ่นดิน