ศรชล.ภาค ๑ บูรณาการร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบเรือประมงขอปิดสัญญาณ VMS

เมื่อวันที่ ๑๗ ม.ค.๖๕ ศรชล./ศคท.จว.ชบ.โดย น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จว.ชบ. และ ว่าที่ น.อ.วรรณรักษ์ วัชรินทร์รัตน์ หน.ศคท.จว.ชบ. พร้อมด้วย นายปรีชา เพชรเลิศ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี นายรังสิมันต์ ทรัพย์สิน นายช่างตรวจเรือ จท.พัทยา นายศิวพงษ์ เกิดทุ่งยั้ง นักวิชาการประมง/จนท.ประมงศูนย์ PIPO ชลบุรี พ.ต.ท.วันชัย รุ่งรักษา รอง ผกก./จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จว.ชบ. พ.ต.ต.ขจร สมรูป สารวัตร หน.สน.ตำรวจน้ำสัตหีบ ลงพื้นที่ตรวจสอบเรือประมงขอปิดสัญญาณ VMS ชั่วคราวในพื้นที่ จว.ชลบุรี จำนวน ๗ ลำ ได้แก่
๑. เรือโชคดี เจ้าของเรือชื่อ นายมานิตย์ วงษ์บุปผา แจ้งปิดสัญญาณ VMS ตั้งแต่ ๑๑ ก.พ.๖๔ ถึง ๑๐ ก.พ.๖๕ เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือ ผลการตรวจสอบ : เรือจอดอยู่ในจุดที่แจ้งไว้ บริเวณท่าเรือพลี อ.เมือง จว.ชลบุรี สภาพตัวเรือ ชำรุดผุพัง ไม่พร้อมใช้ ไม่มีเครื่องมือทำประมง ชื่อเรือและหมายเลขข้างกราบเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือที่เสากระโดงหัวเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ
๒. เรือแสนเจริญวารี เจ้าของเรือชื่อ นางประนอม ทิมทอง ขนาด ๓๒.๒๒ ตันกรอส หมายเลขเครื่องยนต์ : ไม่มีหมายเลขเครื่อง, เครื่องยนต์ชำรุด ถอดลูกสูบและอะไหล่วางอยู่ในเรือ แจ้งปิดสัญญาณ VMS ตั้งแต่ ๒๕ พ.ค.๖๔ ถึง ๒๔ พ.ค.๖๕ เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือ ผลการตรวจสอบ : เรือจอดอยู่ในจุดที่แจ้งไว้ บริเวณท่าเรือพลี อ.เมือง จว.ชลบุรี สภาพตัวเรือ ชำรุดผุพัง ไม่พร้อมใช้ ไม่มีเครื่องมือทำประมง ไม่มีเครื่องยนต์ ชื่อเรือและหมายเลขข้างกราบเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือที่เสากระโดงหัวเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ
๓. เรือกฤษณะชัยวารี ๙ เป็นเรือประเภทอวนล้อมจับปลากะตัก เจ้าของเรือชื่อ นายชอ้อน กฤษณะภูติ ขนาด ๕๕.๖๓ ตันกรอส หมายเลขเครื่องยนต์ : ไม่มีหมายเลขเครื่อง แจ้งปิดสัญญาณ VMS ตั้งแต่ ๑๐ มิ.ย.๖๔ ถึง ๙ มิ.ย.๖๔ เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือ (ถูกยึดเครื่องมือทำการประมงประเภทอวนล้อมจับปลากะตัก และกักเรือไว้ที่ท่าเทียบเรือ เมื่อ ๑๑ ม.ค.๖๒) ผลการตรวจสอบ : เรือจอดอยู่ในจุดที่แจ้งไว้ บริเวณสะพานปลากลุ่มเกษตรกรทำประมงทุ่งสุขลาสภาพตัวเรือ ชำรุดผุพัง ไม่พร้อมใช้ ไม่มีเครื่องมือทำประมง ไม่มีเครื่องยนต์ ชื่อเรือและหมายเลขข้างกราบเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือที่เสากระโดงหัวเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ
๔. เรือกฤษณะชัยวารี ๑๒ เจ้าของเรือชื่อ นายชอ้อน กฤษณะภูติ ขนาด ๔๓.๙๐ ตันกรอส หมายเลขเครื่องยนต์ : ไม่มีหมายเลขเครื่อง, ไม่มีเครื่องยนต์ แจ้งปิดสัญญาณ VMS ตั้งแต่ ๑๕ ต.ค.๖๔ ถึง ๑๔ ต.ค.๖๕ เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือ ผลการตรวจสอบ : เรือจอดอยู่ในจุดที่แจ้งไว้ บริเวณสะพานปลากลุ่มเกษตรกรทำประมงทุ่งสุขลา สภาพตัวเรือ ชำรุดผุพัง ไม่พร้อมใช้ ไม่มีเครื่องมือทำประมง ไม่มีเครื่องยนต์ ชื่อเรือและหมายเลขข้างกราบเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือที่เสากระโดงหัวเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ
๕. เรือ ช.กฤษณะชัยวารี เจ้าของเรือชื่อ นายวิชิต กฤษณะภูติ ขนาด ๓๖.๖๐ ตันกรอส หมายเลขเครื่องยนต์ : ไม่มีเครื่องยนต์ แจ้งปิดสัญญาณ VMS ตั้งแต่ ๒๗ เม.ย.๖๔ ถึง ๒๖ เม.ย.๖๕ เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือ ผลการตรวจสอบ : เรือจอดอยู่ในจุดที่แจ้งไว้ บริเวณสะพานปลากลุ่มเกษตรกรทำประมงทุ่งสุขลา สภาพตัวเรือ ชำรุดผุพัง ไม่พร้อมใช้ ไม่มีเครื่องมือทำประมง ไม่มีเครื่องยนต์ ชื่อเรือและหมายเลขข้างกราบเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือที่เสากระโดงหัวเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ
๖. เรือโชควันชัย ๙๙ เป็นเรืออวนล้อมปลากะตัก เจ้าของเรือชื่อ น.ส.จินดาพร สวัสดี ขนาด ๕๔.๒๘ ตันกรอส แจ้งปิดสัญญาณ VMS ตั้งแต่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ ถึง ๑๖ มิ.ย.๖๕ เนื่องจากแจ้งงดใช้เรือ ผลการตรวจสอบ : เรือจอดอยู่ในจุดที่แจ้งไว้ บริเวณสะพานปลากลุ่มเกษตรกรทำประมงบางเสร สภาพตัวเรือ : เรือมีสภาพพร้อมใช้ แต่ออกทำประมงไม่ได้ เนื่องจากไม่มีลูกเรือ ชื่อเรือและหมายเลขข้างกราบเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ หมายเลขอัตลักษณ์เรือที่เสากระโดงหัวเรือตรงตามใบอนุญาตใช้เรือ
๗. เรือโนรีนาวา ได้ดำเนินการตรวจร่วมกับ สภ.สัตหีบ พฐ. เจ้าท่าพัทยา และ จนท.ประมง แล้ว เมื่อ ๑๔ ม.ค.๖๕ ผลการตรวจ เป็นเรือที่อยู่ระหว่างการดำเนินคดีของ สภ.สัตหีบ ในข้อหา ปลอมแปลงเรือ, แจ้งความเท็จ, และเคลื่อนย้ายเรือโดยไม่ได้รับอนุญาตป

#ศรชลภาค1
#ศรชล