ศรชล. บูรณาการกำลังหน่วยต่าง ๆ เข้าช่วยเหลือเรือบรรทุกน้ำมันไฟไหม้

เมื่อ วันที่ ๒๗ มี.ค.๖๕ ศรชล./ศคท.จว.สป. ได้รับแจ้งเหตุ เรือบรรทุกน้ำมัน ชื่อ เรืออัมภา ๘ หมายเลขทะเบียน ๕๑๐๐๘๔๕๕๖ หมายเลข IMO ๘๗๔๐๑๐๑ สัญชาติไทย ลูกเรือ จำนวน ๑๕ คน มี นายพงศ์ชัย สิงหวรรณกุล เป็นนายเรือ ประเภทการใช้ บรรทุกผลิตภัณฑ์น้ำมันที่มีจุดวาบไฟต่ำ กว่า ๖๐ องศาเซลเซียล ขนาด ๒,๑๑๘ ตันกรอส เดินทางมาจาก เกาะสีชัง บรรทุกน้ำมันเตา จำนวน ๓,๒๐๐,๐๐๐ ลิตร เพื่อเดินทางไปยังท่าเทียบเรือหมายเลข ๑๘ บี กรุงเทพมหานคร เมื่อเรือเดินทางมาถึงแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้าปากคลองสรรพสามิต ตำบลพระสมุทรเจดีย์ อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้เกิดระเบิดขึ้น และเกิดเพลิงไหม้บริเวณหัวเรือ ผู้ควบคุมเรือจึงได้นำเรือถอยออกไปบริเวณปากแม่น้ำเจ้าพระยา บริเวณหน้า อจปร.อร. และแจ้งผู้เกี่ยวข้องทราบและขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
หลังรับแจ้งเหตุ ศรชล./ศคท.จว.สป. ได้ประสานหน่วยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
๑. จัด น.อ.สุรศักดิ์ สิริวัฒนานุสรณ์ หน.ศคท.จว.สป. ประสานงานกับ ผอ.เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสมุทรปราการ นําเรือตรวจการณ์เจ้าท่า ๒๒๒ , ๒๑๔ และ ๒๖๔ ออกตรวจสอบเหตุการณ์ โดยจัด พ.จ.อ.พนมพร มงคล จนท.ธุรการ ศรชล.จว.สป. และ พ.จ.อ.สุรัช ชวาลคณิต จนท.ธุรการ ศคท.จว.สป. ไปร่วมประสานงานบนเรือตรวจการณ์เจ้าท่า
๒. จัดเรือ ท่าเรือ ๑๒๔ และจากทีมนักผจญเพลิงโดยใช้ปั๊มน้ำจากเรือยาง และมีเรือเด่นสุทธิของกรมเจ้าท่า ทำการฉีดน้ำดับเพลิง และจัดเรือศรีธารารักษ์ ๘ ของ บมจ.บางจาก เตรียมพร้อมในการล้อมบูมหากมีน้ำมันรั่วไหล และยังไม่พบคราบน้ำมันรั่วไหลแต่อย่างใด
๓. เวลา ๑๖๐๐ นายวันชัย คงเกษม ผจว.สป./ผอ.ศรชล.จว.สป. เดินทางมาติดตามสถานการณ์ ที่บริเวณท่าเทียบเรือ อจปร.อร. ในการนี้ ศรชล./ศคท.จว.สป. จัด น.ท.นันทวัฒน์ แสงโสรจสุข จนท.ประสานงานความมั่นคง ศคท.จว.สป. ร่วมคณะฯ เพื่อร่วมสังเกตการณ์และประสานงาน
๔. เวลา ๑๗๐๐ สามารถควบคุมเพลิงบนเรือได้ ไม่พบกลุ่มควัน แต่ยังมีการฉีดน้ำเลี้ยงไว้ สภาพเรือติดตื้น ห่างจากฝั่ง อจปร.อร. ประมาณ ๓๐๐ เมตร
๕. การปฏิบัติต่อไป จะดำเนินการล้อมบูม ป้องกันกรณีน้ำมันรั่วไหล หลังจากนั้นจะนำตํารวจพิสูจน์หลักฐาน ขึ้นตรวจสอบที่เกิดเหตุ เหตุการณ์ดังกล่าว มีผู้บาดเจ็บ จำนวน ๑ คน และเสียชีวิต จำนวน ๑ คน