ศรชล. ต้อนรับผู้แทน DCO-I เยี่ยมชมภารกิจ ศยก.ศรชล.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. น.อ.ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผอ.กตส.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยยามฝั่งสหรัฐ โดยมี Mr. James Duval, Country Director, USCG International Relations Directorate (DCO-I) เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยได้มีการกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล. และหน่วยยามฝั่งสหรัฐฯ ได้มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน เช่น ด้านการฝึก จากนั้นได้นำคณะเยี่ยมชม ศยก.ศรชล.