ศรชล. จัดพิธีวางกระดูกงู 'เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง' ล็อตแรก 6 ลำ

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.66 พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เสนาธิการทหารเรือ/เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง จำนวน 6 ลำแรก เพื่อความเป็นสิริมงคล และก่อให้เกิดความสำเร็จในการดำเนินการให้เป็นไปอย่างราบรื่น ณ อู่ต่อเรือ บมจ.มาร์ซัน ต.ท้ายบ้าน อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ

ทั้งนี้ พล.ร.ต.บุญรักษ์ โพธิ์แก้ว ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับโครงการจ้างสร้างเรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ทร./ศรชล. และข้าราชการในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับ

เรือปฏิบัติการความเร็วสูงบริเวณชายฝั่ง ชุดใหม่นี้ ศรชล. ได้จัดหาเพื่อให้สามารถตอบสนองภารกิจได้หลากหลายในการจัดการแก้ไขปัญหา รวมทั้งเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของหน่วยงานของรัฐในการป้องกัน ปราบปราม แก้ไขปัญหา รับมือสถานการณ์ หรือการกระทำผิดกฎหมายที่กระทบหรืออาจส่งผลกระทบต่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลหรือกิจกรรมทางทะเล การช่วยเหลือผู้ประสบภัย รวมทั้งปฏิบัติการอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย