ศรชล. จัดนโยบาย "เปลี่ยนของขวัญ เป็นคำอวยพร" สุขใจผู้ให้ สบายใจผู้รับ "ศรชล. โปร่งใส่ มีธรรมาภิบาล"