คู่มือการร้องเรียน การทุจริตและประพฤติมิชอบ

 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ศรชล. โปรดแจ้ง :
  • สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • E-mail : oca@thai-mecc.go.th

ขั้นตอนและวิธีการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

 • พบการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ ศรชล. โปรดแจ้ง :
  • สำนักบริหารกลาง ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
  • E-mail : oca@thai-mecc.go.th
  • อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
   72 ถนน เจริญกรุง แขวง บางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ตรวจสอบคำร้อง

รายงานสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ห้วงเวลา
จำนวนเรื่องร้องเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว
Download
1 ต.ค.65 – 31 เม.ย.66
2 เรื่อง
0 เรื่อง
2 เรื่อง
รายละเอียด