รองเลขาธิการ ศรชล. ย้ำกำลังพลส่วนกลางเดินตามแนวทางเดียวกัน

วันนี้ (28 พ.ย.65) เวลา 13.30 น. พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในการชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงาน ศรชล. ให้กับกำลังพลภายใน บก.ศรชล.(ส่วนกลาง) ในโอกาส รอง ผอ.ศรชล. และเลขาธิการ ศรชล. ได้มาตรวจเยี่ยม บก.ศรชล. ในช่วงที่ผ่านมา เพื่อให้การปฏิบัติของ ศรชล. เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุม ชั้น 30 อาคาร บก.ศรชล. (ชั่วคราว) อาคารโทรคมนาคมแห่งชาติ บางรัก ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย