ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในศรชล.จังหวัดชลบุรี เรื่องการแก้ไขปัญหากรณีการทำประมงคราดหอยในพื้นที่

วันที่ 2 มี.ค.64  พล.ร.ต.สมพงษ์ ศรอากาศ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 1 ตรวจเยี่ยมหน่วยและร่วมประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรณีการบังคับใช้กฏหมายกับกลุ่มทำประมงคราดหอยบริเวณคลองตำหรุ โดยมี น.อ.ณัฐวุฒิ งามวงศ์วาน รอง ผอ.ศรชล.จังหวัดชลบุรี และว่าที่ น.อ.จิริทีปต์ ศรีเทพ หน.ศคท.จังหวัดชลบุรี ให้การต้อนรับ ซึ่งการประชุมครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมได้แก่ ประมงจังหวัดชลบุรี ประมงอำเภอชลบุรี หัวหน้าหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา ผอ.สำนักบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งที่ 2 ผอ.ส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาชลบุรี สารวัตรสถานีตำรวจน้ำศรีราชา การประชุมสรุปได้ดังนี้

1. การบูรณาการเฝ้าระวังการกระทำประมงผิดกฏหมายของกลุ่มเรือคราดหอย โดยหน่วยที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณการ มี (หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงทะเลอ่างศิลา,ศรชล.จังหวัดชลบุรี,ตำรวจต้ำศรีราชา,สนง.ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง)

2. ให้กลุ่มผู้ทำการประมงคราดหอยคลองตำหรุจัดตั้งกลุ่ม/ชุมชน เพื่อให้มีการควบคุมและส่งเสริมให้ทำประมงแนวอนุรักษ์แบบยั่งยืน โดยไม่ใช้เครื่องมือคราดหอย แต่ให้ปรับเปลี่ยนไปใช้เครื่องมือทำประมงประเภทอื่นที่ไม่

ผิดกฏหมาย

3. ศรชล.ภาค 1 ให้ ศรชล.จังหวัดชลบุรี และ ศคท.จังหวัดที่เกี่ยวข้องร่วมกับประมงจังหวัด สำรวจข้อมูลทรัพยาการสัตว์น้ำและจัดทำเป็นแผนที่ภาพสถานการณ์ (IPB) ทรัพยากรสัตว์น้ำวัยอ่อนในพื้นที่ปากแม่น้ำในพื้นที่รับผิดชอบในวงรอบ 12 เดือน ตั้งแต่จังหวัดชลบุรีถึงจังหวัดเพชรบุรี ว่ามีสัตว์น้ำชนิดใดบ้าง ใช้เครื่องมือประเภทใด เพื่อให้ ศรชล.ภาค 1 รวบรวมข้อมูลมาวิเคราะห์และวางแผนเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

4. ให้ตำรวจน้ำติดตามการดำเนินคดีผู้ที่กระทำผิดกฏหมาย(คราดหอย) คลองตำหรุ โดยประสานกับตำรวจภูธรชลบุรี