ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล​. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน กระชับความสัมพันธ์ ๗ หน่วยงานหลัก ศรชล.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รอง ผอ.ศรชล. เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ กับผู้แทน ๖ หน่วยงานหลัก ศรชล. ประกอบด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมเจ้าท่า นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  รักษาราชการอธิบดีกรมประมง​ นายไชยทัต นิวาศะบุตร ผู้เชี่ยวชาญด้านการสืบสวนและปราบปราม กองสืบสวนและปราบปราม ผู้แทนกรมศุลกากร นายโสภณ ทองดี  อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พล.ต.ต.โชคชัย นนท์ปฏิมากุล ผู้เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือ ผู้แทนตำรวจน้ำ นายสมพงษ์ คล้อยแคล้ว ผู้ตรวจราชการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  รวมทั้ง พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือและเลขาธิการ ศรชล. เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ในการปฏิบัติงานของ ศรชล.ต่อไป ณ ห้องอาหารนายทหารสัญญาบัตร Officer club อาคารราชนาวิสภา