ต้อนรับที่ปรึกษา MDA คนใหม่ ศรชล.-จัสแมกไทย ย้ำมิตรภาพแน่นแฟ้น

เมื่อวันที่ 18 พ.ค.66 เวลา 10.00 น. พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงส์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะที่ปรึกษาด้านการตระหนักรู้เท่าทันภาพสถานการณ์ทางทะเล (Maritime Domain Awareness (MDA) Advisor) ของคณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯ ประจำประเทศไทย (จัสแมกไทย)

โดยมีการแนะนำตัว MDA Advisor ที่ได้รับมอบหมายเพื่อสานต่อภารกิจจาก Mr.Seshagiri Munipalli อดีต MDA Advisor และปรึกษาหารือเกี่ยวกับการตระหนักรู้เท่าทันสถานการณ์ทางทะเลของ ศรชล. รวมถึงความร่วมมือระหว่างกัน

จากนั้นได้นำคณะเข้าเยี่ยมชม ศูนย์ยุทธการ ศรชล. และถ่ายภาพร่วมกัน รวมทั้งแลกเปลี่ยนของที่ระลึกระหว่างกันภายใต้มิตรภาพและความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของ ศรชล. และ จัสแมกไทย