จิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) "เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต" ในโอกาสวันสถาปนา ศรชล.2566

วันนี้ (17 มี.ค.66) ระหว่างเวลา 09.30 – 12.00 น. พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศรชล. นำกำลังพลจิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 4 วันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. (9 มี.ค.66) ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารโทรคมนาคม บางรัก บก.ศรชล.(ส่วนกลาง)

สบก.ศรชล. ได้รับความร่วมมือ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ เป็นหน่วยบริการที่เข้ารับบริจาคโลหิต ซึ่งมีกำลังพลจิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) และประชาชนผู้สนใจผ่านการคัดกรอง ร่วมบริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อมนุษย์ได้จำนวนทั้งสิ้น 45 คน โดยจะนำไปใช้เป็นโลหิตสำรองสำหรับใช้รักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วยต่อไป ซึ่งความพร้อมใจกันในการร่วมบริจาคโลหิตของจิตอาสาข้าราชการและพนักงานราชการ ศรชล. แสดงให้เห็นถึงการเป็นแบบอย่างของข้าราชการที่ดี เสียสละ อุทิศตน ช่วยเหลือและทำความดีเพื่อส่วนรวม ปฏิบัติตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จะนำพาประเทศชาติมั่นคง และประชาชนมีความสุข

“ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน”