จิตอาสาส่วนกลางทำความสะอาดวัดเครือวัลย์ฯ วาระครอบรอบปีที่ 4 สถาปนา ศรชล.

วันนี้ (8 มี.ค.66) เวลา 09.30 – 11.30 น. พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศรชล. นำกำลังพลจิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) ร่วมกันทำกิจกรรมจิตอาสาทำความสะอาด เก็บกวาดขยะมูลฝอย เศษใบไม้แห้ง ตัดกิ่งไม้ ล้างห้องน้ำ และสาธารณูปโภคต่างๆ ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. ประจำปี พ.ศ.2566 วันที่ 9 มี.ค.66 โดยกำลังพลทุกนายมุ่งมั่นขับเคลื่อน ศรชล. เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่ได้รับการยอมรับในระดับภูมิภาค เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของประเทศชาติและประชาชน