คณะทำงานพิจารณารูปแบบระบบ จัดทำแนวทางการพัฒนาระบบในการติดตาม และประเมินสถานการณ์ทางทะเลโดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมพิจารณาร่างรูปแบบระบบในการติดตามฯ ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อ ๒๒ มิ.ย.๖๔ ​