คณะทำงานจัดทำแนวทางในการดำเนินการด้านการข่าว ข่าวกรอง การปฏิบัติการด้านการข่าวสาร โดย พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปชัย ผอ.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะทำงาน ประชุมพิจารณาร่างแนวทางในการดำเนินการด้านการข่าว ครั้งที่ ๒/๖๔ เมื่อ ๑๑ มิ.ย.๖๔ ​