ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ส่วนอำนวยการ / ส่วนปฏิบัติการ

นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
336485380_3432598520349312_5593915626924328935_n
เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
002
ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน

ส่วนปฏิบัติการในพื้นที่ ศรชล. ภาค

นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
336485380_3432598520349312_5593915626924328935_n
เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
002
ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน

ศรชล. จังหวัด / ศูนย์ควมคุมความมั่นคงท่าเรือ

นโยบายการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
336485380_3432598520349312_5593915626924328935_n
เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน
แผนปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
002
ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน
Related departments