ทีมกฎหมาย ศรชล.ส่วนกลาง ลงพื้นที่ บก.ศรชล.ภาค 2 เกาะติดคดีอุบัติเหตุเรือตรวจการ ทรภ.2

     ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 65 คณะเจ้าหน้าที่ สสก.ศรชล. เดินทางลงไปตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.นราธิวาส ศคท.จว.นราธิวาส ศรชลจว.ปัตตานี และ ศคท.จว.ปัตตานี รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีกับ ศรชล.ภาค 2 (ทรภ.2) กรณีเรือประมงพื้นบ้านชนเรือตรวจการจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งจะได้สรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือกำลังพลและผลทางคดีต่อไป