สนผ.ศรชล. จัดการอบรมกำลังพล ศรชล​เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO

สนผ.ศรชล. จัดการอบรมกำลังพล ศรชล​เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In - Port Out Controlling Center : PIPO) ศูนย์ PIPO ในระหว่าง ๑๐ - ๑๑ ส.ค.๖๕ ณ โรงแรมไมด้า แกรนด์ ทวารวดี นครปฐม จว.นครปฐม

ศรชล.สายด่วน 1465 จับมือ สพฉ.สายด่วน 1669 เพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินในทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) ลงนามบันทึกความร่วมมือการคุ้มครองสิทธิในการเข้าถึงระบบการแพทย์ฉุกเฉินทางทะเล เพื่อพัฒนาการแพทย์ฉุกเฉินในทะเล โดยผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินทางทะเล จะได้รับการช่วยเหลือในเบื้องต้นอย่างทันท่วงทีและเป็นไปตามมาตรฐานทางการแพทย์ที่กฎหมายกำหนด สอดคล้องกับหน้าที่ อำนาจ และความรับผิดชอบของ ศรชล.                       วันนี้ (1 สิงหาคม 2565) เวลา 14.30 น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. และเรืออากาศเอก อัจฉริยะ แพงมา เลขาธิการ สพฉ....

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในวันนี้ ( ๖ ก.ค.๖๕) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล. ในฐานะ หน.คณะทำงานจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหว่าง ๖ - ๘ ก.ค.๖๕ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ...

สำนักนโยบายและแผน ศรชล. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒ เพื่อทบทวนการปฏิบัติงานที่ผ่านมาและผลิตแผนการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปี งป​.๖๖ ของ ศรชล.

กองสารนิเทศ สำนักนโยบายและแผน ศรชล. จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ครั้งที่ ๒ เพื่อรวบรวมปัญหาอุปสรรค ข้อขัดข้องในการปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์ที่ผ่านมา และปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕  รวมทั้งจัดทำแผนการสร้างความตระหนักรู้และประชาสัมพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ของ ศรชล. โรงแรมไมด้า เดอ ซี หัวหิน ต.ชะอำ อ.ชะอำ จว.เพชรบุรี  ในระหว่าง ๘ - ๑๐​ มิถุนายน...

สำนักนโยบายและแผน โดย กสท.สนผ.ศรชล. จัดการประชุมหารือการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) โดยมี พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด เป็นปนะธาน

ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ มิ.ย.๖๔ สนผ.ศรชล. ขอเชิญผู้แทนหน่วยเข้าร่วมการประชุมหารือการจัดหาภาพถ่ายดาวเทียมร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (GISTDA) ณ ห้องประชุม ๑ ศรชล. ชั้น ๑ อาคาร ศพด.อร. พื้นที่ ฐท.กท. และประชุมผ่านทางระบบประชุมทางไกล ZOOM โดยมี  พล.ร.ท.อำนวย ทองรอด  ผช.เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมฯ