ผอ.สนผ.ศรชล. ต้อนรับผู้แทนหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น หารือยกระดับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

วันนี้ (14 มี.ค.66) เวลา 13.30 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น โดยมี Mr. Ichimaru Kazuhiro, Director for International Education and Training เป็น หน.คณะฯ...

ศรชล. ต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฝรั่งเศส พร้อมเยี่ยมชมภารกิจ ศปก.ศรชล.

เมื่อวันที่ 20 ก.พ.66 เวลา 13.00 น. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สำนักนโยบายและแผน ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ LTC. Stefan STEFANCIC ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารฝรั่งเศสประจำประเทศไทยและคณะ ในการเข้าบรรยายสรุปข้อมูลเกี่ยวกับองค์กรและขีดความสามารถของหน่วยงานให้กับผู้แทน ศรชล. มีการหารือเรื่องความร่วมมือระหว่างกัน จากนั้นได้เข้าเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ปฏิบัติการ ศรชล. พร้อมถ่ายภาพร่วมกัน...

ไทยสู่สากล ศรชล.ร่วมชี้แจง IMO ขับเคลื่อนพาณิชยนาวีไทยไปไกลเวทีโลก

วันนี้ (20 ก.พ.66) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เป็นประธานในพิธีเปิดการตรวจสอบประเทศสมาชิกขององค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) พร้อมด้วย ดร.อธิรัฐ รัตนเศรษฐ รมช.คมนาคม นายสรพงศ์ ไพฑูรย์พงษ์ รักษาการอธิบดีกรมเจ้าท่า ผู้บริหารกระทรวงคมนาคม และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมวิสูตรสาครดิษฐ์ ชั้น 4 อาคาร 162 ปี กรมเจ้าท่า...

เวิร์กชอป กสน.สนผ. ยกระดับปฏิบัติการข่าวสาร ศรชล. ตอบโจทย์โลก-คน-สื่อเปลี่ยนผ่านดิจิทัล

ระหว่างวันที่ 10 - 12 ม.ค.66 พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กสน.สนผ.ศรชล. ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานใน ศรชล. ผู้แทน สปก.1 - 6 และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล.ภาค 1...

กนผ.สนผ.ศรชล. สัมมนาชี้แจงแนวทางปฏิบัติรองรับ IMO ตรวจประเมินมาตรฐานทางทะเลปี 66

ระหว่างวันที่ 27 - 29 ธ.ค.65 พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "เพื่อเตรียมการรับตรวจ IMO" จัดโดย กนผ.สนผ.ศรชล. ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานใน ศรชล. ศรชล.ภาค 1 - 3 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ โรงแรมเดสติเนชั่น รีสอร์ท...

ศรชล. ต้อนรับผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ สานสัมพันธ์สายข่าวแปซิฟิก

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 13.00 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ โดยมี Mr.Ian Hongola , Country Desk Officer เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยมีกำหนดการสำคัญคือการกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล....