สัมมนาระดับ ‘ผู้บริหาร’ ทบทวนบทบาทภารกิจ ศรชล. ในรอบปี 66 ลดอุปสรรค-ตอบโจทย์ประชาชน

ระหว่างวันที่ 6 - 8 ก.ย.66 สนผ.ศรชล. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทและการปฏิบัติของ ศรชล.ที่ผ่านมา ระดับผู้บริหาร ได้รับเกียรติ พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการประชุม พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. อำนวยการปฏิบัติระดมแนวคิดจากผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2...

สนผ.ศรชล. สัมมนาทบทวน ‘บทบาท-โครงสร้าง’ ยุคเปลี่ยนผ่านผู้นำใหม่ ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลทรงประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค.66 สนผ.ศรชล. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทและการปฏิบัติของ ศรชล.ที่ผ่านมา โดย พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สนผ.ศรชล. อำนวยการปฏิบัติระดมแนวคิดจากผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2 ศรชล.ภาค 3 และ...

เวิร์กชอป ศรชล. ครั้งที่ 2/66 เพิ่มดีกรีปฏิบัติการ ‘ข่าวสาร’ เจาะกลุ่ม ‘ประชาชน-เยาวชน’ ร่วมปกป้องผลประโยชน์ชาติทางทะเล

ระหว่างวันที่ 19 - 21 ก.ค.66 พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จัดโดย กสน.สนผ.ศรชล. ได้รับความร่วมมือจากผู้แทนหน่วยงานใน ศรชล. ผู้แทน สปก.1 - 6 และผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้านการประชาสัมพันธ์ของ ศรชล.ภาค 1...

ถกประชุม ‘ซิมลีย์’ ครั้งที่ 9 ย้ำหุ้นส่วนภูมิภาค ผบ.ทร. ผลักดัน ศรชล. ร่วมบังคับใช้กม.ทางทะเล

เมื่อวันที่ 12 ก.ค.66 ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) และหน่วยยามฝั่งสหรัฐอเมริกา (United States Coast Guard) เป็นเจ้าภาพร่วมจัด “การประชุมนานาชาติระดับผู้บังคับบัญชา ตามกรอบความริเริ่มในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9 (9th Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative (SEAMLEI) Commander's Forum)”...

ผบ.ทร. ตรวจเยี่ยมการฝึก ‘ปฏิบัติการร่วม ศรชล.’ ประจำปี 66 ค้นหาช่วยชีวิต-ขจัดคราบน้ำมันในทะเล

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2566 พลเรือเอก เชิงชาย ชมเชิงแพทย์ ผู้บัญชาการทหารเรือ/รอง ผอ.ศรชล. ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2566 การฝึกช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล (SAR) และการขจัดคราบน้ำมันในทะเล (Oil spill) ระหว่างวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2566 โดยพลเรือเอก...