สัมมนา IPC วางแผนฝึกปฏิบัติการร่วม ทร.-ศรชล. ปีงป.66

วันนี้ (7 ธ.ค.65) พล.ร.ต.ไชยนันท์ ชูใหม่ ผอ.สกฝ.ศรชล. เป็นประธานการเปิดการสัมนาการวางแผนขั้นต้น (IPC) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี งป.66 โดยมีกำลังพลของ นขต.ศรชล. รวม 36 นาย ร่วมการสัมนาฯ ณ โรงแรมเคป ราชา ศรีราชา จ.ชลบุรี ระหว่างวันที่ 7-9...

อบรมกำลังพล ศรชล.ย้ำแนวทางปฏิบัติราชการปีงบฯ 66

ระหว่างวันที่ 8-11 พ.ย.65 สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดฝึกอบรมแนวทางการปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้กับกำลังพล ศรชล. (ชั้นยศ น.อ.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า) ที่ได้รับการบรรจุให้ช่วยปฏิบัติราชการใน ศรชล. เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจบทบาทหน้าที่และแนวทางการปฏิบัติราชการใน ศรชล. ให้สามารถขับเคลื่อนภารกิจของ ศรชล.ไปสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรมโอโซ่ นอร์ธ พัทยา จ.ชลบุรี

ศรชล.เป็นแกนกลางฝึกซ้อมเพื่อเพิ่มขีดความสามารถทีมช่วยชีวิตลูกเรือโดยสารประสบภัยในทะเล “ฝึกเพื่อเตรียมพร้อม ซักซ้อมเพื่อช่วยชีวิต”

วันนี้ (14 กันยายน 2565) เวลา 09.45 น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล(เลขาธิการ ศรชล.) มอบหมายให้ พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล.เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกซ้อมร่วมกับเรือโดยสาร กรณีเรือประสบภัย ประจำปี 2565 ภายใต้รหัสการฝึก “Passengers Ship...

ศรชล. จัดการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 เพื่อเตรียมความพร้อมในการแก้ไขวิกฤตของชาติทางทะเล เป็นหลักประกันที่มอบให้กับชาติและประชาชาชน

วันนี้ (2 กันยายน 2565) พลเรือเอกสมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศรชล. กรุณามอบหมายให้ พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือในฐานะเลขาธิการ ศรชล.ตรวจเยี่ยมการฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 2565 ในหัวข้อ "1.การต่อต้านการก่อการร้ายทางทะเล 2.การปราบปรามการลักลอบขนอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูงทางทะเล" โดยมี พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์...

ศรชล. ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

ในวันนี้ (28 มิ.ย.65) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ณ อาคารโทรคมนาคม (CAT TOWER) ชั้น 30 เขตบางรัก กรุงเทพมหานครโดย สกฝ.ศรชล. จะทำการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน โอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. เป็นจำนวน 4 วัน (28...

สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดการฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕

ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 65 เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.ได้จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕” ณ โรงแรงมไอโซ่ นอร์ธ พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๖ -...