ศรชล. ฝึกอบรมข้าราชการพลเรือนสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่

ในวันนี้ (28 มิ.ย.65) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือสามัญโอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. ณ อาคารโทรคมนาคม (CAT TOWER) ชั้น 30 เขตบางรัก กรุงเทพมหานครโดย สกฝ.ศรชล. จะทำการฝึกอบรมข้าราชการพลเรือน โอนย้ายปฏิบัติงานใน ศรชล. เป็นจำนวน 4 วัน (28...

สำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล. จัดการฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕

ศรชล. ฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี 65 เพื่อให้เกิดความพร้อมสูงสุดในการบูรณาการการปฏิบัติของหน่วยงานต่าง ๆ โดยสำนักการฝึกและฝึกอบรม ศรชล.ได้จัดกิจกรรม “การฝึกอบรมก่อนการฝึก และฝึกแลกเปลี่ยนปรับมาตรฐาน (CTX) การฝึกปฏิบัติการร่วม ศรชล. ประจำปี ๒๕๖๕” ณ โรงแรงมไอโซ่ นอร์ธ พัทยา อ.บางละมุง จว.ชลบุรี ในระหว่างวันที่ ๖ -...