ศรชล.ส่วนกลาง จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีการประกอบพิธีต่าง ๆ ดังนี้๑.กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายในบริเวณวัดม่วงแค เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๒๖ ก.ค.๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น. โดยจัดกำลังพลจาก...