ศรชล. ต้อนรับผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ สานสัมพันธ์สายข่าวแปซิฟิก

วันนี้ (8 ธ.ค.65) เวลา 13.00 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสำนักงานข่าวกรอง ทร.สหรัฐฯ โดยมี Mr.Ian Hongola , Country Desk Officer เป็นหัวหน้าคณะฯ โดยมีกำหนดการสำคัญคือการกล่าวต้อนรับ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของ ศรชล....

ศรชล.ร่วมประชุมเวิร์กชอป SEAMLEI ครั้งที่ 9 กำหนดมาตรฐานบังคับใช้กฎหมายทางทะเลอาเซียน

ระหว่างวันที่ 6-12 พ.ย.65 ศรชล. มอบหมายกำลังพล 5 นาย เป็นผู้แทนฯ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับผู้เชี่ยวชาญทางเทคนิค การริเริ่มในการบังคับใช้กฎหมายทางทะเลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 9 (Southeast Asia Maritime Law Enforcement Initiative :SEAMLEI Technical Expert Workshop) ณ เมืองเปตาลูมา รัฐแคลิฟอร์เนีย...

ศรชล. ต้อนรับคณะผู้แทน ทร.อินโดนีเซีย

วันนี้ (28 พ.ย.65) ระหว่างเวลา 14.00-16.00 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทน ทร.อินโดนีเซีย โดยมี Rear Admiral Angkasa Dipua Assistant Intelligence for Chief of Indonesian...

ศรชล.ร่วมฝึกTTXที่อินเดียสานสัมพันธ์รัฐชายฝั่งริมอ่าวเบงกอล

ระหว่างวันที่ 21 - 24 พ.ย.65 ศรชล. มอบหมาย น.อ.วิวัฒน์ ภู่เพียงใจ และ ร.อ.กฤติธี ศรีแก่นจันทร์ เป็นผู้แทน ศรชล. ร่วมกับผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) และกองทัพเรือ เข้าร่วมการฝึก Table - top exercise for maritime...

ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (JUSMAGTHAI) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ SEAVISION ระดับ จนท.วิเคราะห์ เพื่อเพิ่มความรู้ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล และตอบสนองต่อภัยคุกคามทางทะเลในทุกรูปแบบ

ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ร่วมกับ คณะที่ปรึกษาทางการทหารสหรัฐฯประจำประเทศไทย (JUSMAGTHAI) จัดอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบ SEAVISION ระดับ จนท.วิเคราะห์ ให้กับกำลังพลของ ศรชล. และ ขว.ทร. ระหว่าง วันที่ ๑๒ - ๑๖ ก.ย.๖๕ ณ รร.การข่าว ขว.ทร. ขั้น ๒ บก.ทร.(พื้นที่วังนันทอุทยาน)...

ศรชล. เข้าร่วมการประชุมหัวหน้าศูนย์บูรณการข้อมูลข่าวสารของชาติทางทะเลครั้งที่ 3 (The Third Forum of National Maritime Fusion Center (FNMFC) Heads of Center (HoC) Meeting) 

ศรชล. จัดผู้แทนเข้าร่วมการประชุมหัวหน้าศูนย์บูรณการข้อมูลข่าวสารของชาติทางทะเลครั้งที่ 3 (The Third Forum of National Maritime Fusion Center (FNMFC) Heads of Center (HoC) Meeting) ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่าง 30 ส.ค.- 2 ก.ย.65...