ทำประมงเวอร์ชันใหม่ อัปเดตพิกัดเขตทะเลชายฝั่ง 23 จว.ลดทับซ้อน-ลดจุดเสี่ยง-ลดขัดแย้ง

ศรชล. โดย กรมประมง ได้จัดทำพิกัดภูมิศาสตร์ของจุดยึดโยงแนวเขตทะเลชายฝั่งตามแผนที่ท้ายกฎกระทรวงกำหนดเขตทะเลชายฝั่ง ในรูปแบบพิกัดองศา ลิปดา ฟิลิปดา (XX° XX' XX") และองศา ลิปดาทศนิยม (XX° XX.XXX') ใหม่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ชาวประมงในการกำหนดเส้นทางเดินเรือให้ตรงกับจุดพิกัดที่กำหนดตามกฎกระทรวงฯ พิกัดภูมิศาสตร์ตามกฎกระทรวงฉบับนี้ มีสาระสำคัญเป็นการกำหนดเขตทะเลชายฝั่งแยกเป็นรายจังหวัด 23 จว. ประกอบด้วย จ.กระบี่ ชลบุรี ตรัง ตราด...

สามประสาน ศรชล.-กต.-สมช.เชื่อมกลไกร่วมขับเคลื่อนแผนความมั่นคงแห่งชาติทางทะเล ปี 66-70

เมื่อวันที่ 27 ม.ค.66 พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. (ผอ.ศยก.ศรชล.) ให้การต้อนรับ นายจีระศักดิ์ ป้อมสุวรรณ หน.กลุ่มงานความมั่นคงระหว่างประเทศ/นักการทูตชำนาญการพิเศษ และคณะจากกระทรวงการต่างประเทศ (กต.) พร้อมด้วย นายพลเทพ ธนโกเศศ รักษาราชการแทน ผอ.กองความมั่นคงทางทะเล และคณะจากสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมห้องศูนย์ยุทธการ ศรชล. และรับฟังการบรรยายสรุปถึงภารกิจและหน้าที่ของ ศยก.ศรชล....

ศูนย์ยุทธการ ศรชล.-กรมสรรพสามิต จับมือเข้มปราบขบวนการค้าน้ำมันเถื่อน

วันนี้ (25 ม.ค.66) พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ให้การต้อนรับ ว่าที่ ร.ต.ยงยุทธ ภูมิประเทศ ผอ.สำนักตรวจสอบป้องกันและปราบปราม กรมสรรพสามิต และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุทธการ ศรชล. (ศยก.ศรชล.) พร้อมร่วมหารือปฏิบัติการแลกเปลี่ยนข้อมูลทางทะเล โดยใช้ระบบ AIS กำกับดูแลโครงการจำหน่ายน้ำมันดีเซลสำหรับชาวประมงในเขตต่อเนื่องของราชอาณาจักร ร่วมกันระหว่าง ศยก.ศรชล. และ กรมสรรพสามิต...

ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ผนึกกำลัง ปตท. รีเช็คสถานการณ์ร่วมทางทะเลเสริมเข้มแข็งความมั่นคงพลังงานไทย

เมื่อวันที่ 19 ม.ค.66 พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศูนย์ยุทธการ ศรชล. ให้การต้อนรับ นายไวธยางค์ กุลละวณิชย์ ผู้จัดการฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศ ปตท.จำกัด (มหาชน) และคณะ ในโอกาสมาเยี่ยมชมการปฏิบัติงานของศูนย์ยุทธการ ศรชล. และฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์การกระทำอันเป็นโจรสลัดและการปล้นเรือในพื้นที่ต่างๆ รวมถึงสถานการณ์ทางทะเลในพื้นที่ตะวันออกกลาง และแนวทางการปฏิบัติของเรือสินค้าที่ผ่านทะเลในอ่าวเอเดนภายหลังการประกาศยกเลิก High Risk Area ในอ่าวเอกเดนและชายฝั่งประเทศโซมาเลีย ทั้งนี้ ปกติทุกวันฝ่ายจัดหาการขนส่งต่างประเทศ...

เลขาธิการ ศรชล. ต้อนรับผู้ประสานงาน UNODC ส่งมอบอุปกรณ์ยุทธวิธี VBSS

วันนี้ (10 ม.ค.66) เวลา 13.00 น. พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับ นายชาร์นากา จายาเซการา ผู้ประสานงานโครงการอาชญากรรมทางทะเล ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิก และคณะจากโครงการอาชญากรรมทางทะเลระดับโลก (GMCP) สำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาติ (UNODC) และผู้แทนจากสถานทูตออสเตรเลีย เข้าพบและทำพิธีส่งมอบอุปกรณ์ทางยุทธวิธีของการฝึกอบรมการตรวจค้นและจับกุมเรือต้องสงสัย (VBSS) ให้กับ...

ศรชล. ต้อนรับผู้แทน DCO-I เยี่ยมชมภารกิจ ศยก.ศรชล.

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.65 เวลา 09.30 น. น.อ.ภาณุพันธุ์ รักษ์แก้ว ผอ.กตส.ศยก.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยยามฝั่งสหรัฐ โดยมี Mr. James Duval, Country Director, USCG International Relations Directorate (DCO-I) เป็นหัวหน้าคณะฯ...