ศรชล.ตรัง ร่วมฝึกตอบโต้ “อุบัติภัยทางทะเล” ย้ำเชื่อมั่น-ท่องเที่ยวทะเลไทยปลอดภัย

เมื่อวันที่ 7 มี.ค.66 เวลา 08.00 - 12.00 น. นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา ผวจ.ตรัง เป็นประธานพิธีเปิดโครงการฝึกการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเตรียมความพร้อมรับอุบัติภัยทางทะเล จ.ตรัง ณ ท่าเรือปากเมง อ.สิเกา จ.ตรัง ศรชล.ภาค 3 โดย น.อ.สราวุธ สมสาย รอง ผอ.ศรชล.จว.ตรัง...