ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3(ศรชล.ภาค 3) ร่วมบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 5 สิงหาคม 2565 เวลา 14.20 น. พลเรือโท สมพงษ์ นาคทอง ผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ภาค 3 นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล เข้าร่วมการบันทึกเทปรายการถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2565 เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ...

ศรชล.ภาค 3 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ในวันที่ 11 ส.ค.65 เวลา 15.30 น. พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 มอบหมายให้ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นผู้แทน พร้อมด้วย ศรชล.จว.ตรัง, ศคท.จวตรัง,กสน.สน.ฝอ.ศรชลภาค.3 ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้าทะเลและฟื้นฟูแหล่งหญ้าทะเลเพื่อเป็นแหล่งอาหารของพะยูน ภายใต้โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จังหวัดตรัง โดยมี นายขจรศักดิ์ เจริญโสภา...

ศรชล.ภาค 3 ปฏิบัติการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดระนอง

ในวันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 มอบหมายให้ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชลภาค 3 พร้อมด้วย น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จว.ระนอง น.อ.ณฐพงศ์ เศวตรักต ผบ.หมวดเรือ ศรชล.ภาค 3...

ศรชล.ภาค ๓ ถวายพระพรชัยมงคล เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

-พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ พร้อมด้วย พล.ร.ต.สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๓ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค ๓ และตัวแทนกำลังพล ศรชล.ภาค ๓ รวมจำนวน ๑๑ นาย ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว...

ศรชล.ภาค ๓ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ในวันนี้ (27 กรกฎาคม 2565) ศรชล.ภาค 3 จัดกำลังพลร่วมกิจกรรมแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย1.พิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร บก.ทรภ. 3 2.พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล ณ ห้องแหลมพันวาชั้น 2 อาคาร บก.ทรภ.33.พิธีวางพานพุ่มถวายพระราชสักการะและลงนามถวายพระพร ณ บริเวณพิธีหน้าอาคาร...

ศรชล.ภาค ๓ เข้าช่วยเหลือเรือเครื่องยนต์ต่างชาติขัดข้องกลางทะเล

ในวันนี้ (11 ก.ค.65) เวลา 12.00 น. ศรชล.ภาค3 ได้รับแจ้งว่ามีเรือยอร์ชชาวต่างชาติ เครื่องยนต์​ขัดข้องไม่สามารถเดินเรือได้ ได้ทำการทิ้งสมออยู่บริเวณทิศตะวันออกเกาะนาคา​ใหญ่​ ห่างประมาณ 3 ไมล์เรือ จึงได้ให้ เรือ ต.233 ออกเรือช่วยเหลือเรือยอร์ช​ชาวต่างชาติเครื่อง​ยนต์​ขัดข้อง โดยเวลา 13.30 น. เรือ ต.233 เดินทางถึงบริเวณพื้นที่เกิดเหตุ และได้พบเรือดังกล่าว บริเวณ Lat 08°3.49'N Long 98°31.13'E สภาพคลื่นลมบริเวณพื้นที่เกิดเหตุค่อนข้างแรง ความเร็วลม...