พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ตรวจเยี่ยมพื้นที่อย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของ ศรชล.

ในวันนี้ (8 ก.ค.65) พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ได้ตรวจเยี่ยม และให้โอวาทกับหน่วยที่ร่วมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล ของ ศรชล.จังหวัดสงขลาหน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย ศรชล.จังหวัดสงขลา , ศคท.จว.สงขลา , ทรภ.2 , กองกำกับการ 7 ตำรวจน้ำ ,ชุดสหวิชาชีพ PIPO จว.สงขลา...

พล.ร.ต.สรุศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยมหน่วยปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล จว.ปัตตานี

ในวันนี้ (7 ก.ค.65 เวลา 09.00 น.) พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ให้โอวาทต่อหน่วยงานต่าง ๆ ที่เข้าร่วมปฏิบัติการ ณ ท่าเทียบเรือประมง จว.ปัตตานี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ศรชล.ภาค 2 ในการปฏิบัติการครั้งนี้ มีหน่วยงานส่งกำลังพล และยุทโธปกรณ์เข้าร่วม ได้แก่ ศรชล.จว.ปัตตานี...

พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 ตรวจเยี่ยม และติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จว.นราธิวาส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเล

เมื่อวันที่ 6 ก.ค.65 เวลา 08.00 น. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เดินทางลงพื้นที่ ณ ท่าเทียบเรือประมงนราธิวาส ต.บางนาค อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส เพื่อตรวจเยี่ยมและติดตามการปฏิบัติงานของ หน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส ตามแผนงานโครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายในทะเลของจังหวัดนราธิวาส ในการนี้ได้มอบนโยบายและแนวทางในการปฏิบัติงานให้กับ เจ้าหน้าที่ของหน่วยปฏิบัติการ ศรชล.จังหวัดนราธิวาส(นก.ศรชล.จว.นธ.) ก่อนออกปฏิบัติงาน นก...

ศรชล.ภาค 2 จับกุมเรือประมงเวียดนามลักลอบเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย

ศรชล.ภาค 2 ร่วมกับ ทรภ.2 แถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนาม ศรชล.ภาค 2 โดย พลเรือตรี พิจิตต ศรีรุ่งเรือง รอง ผบ.ทรภ.2 พลเรือตรี บำรุง นนทะราช ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 ร่วมแถลงข่าวการจับกุมเรือประมงเวียดนามเข้ามาทำการประมงในน่านน้ำไทย ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสงขลา ทรภ.2ใน 5 พ.ค.65...

ศรชล.ภาค 2 จัดการอบรมด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับกำลังพล

ในวันที่ 22 ก.พ.65 พล.ร.ท.สุนทร คำคล้าย ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมด้านการข่าวเบื้องต้นให้กับกำลังพล ศรชล.ภาค.2 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ตระหนักถึงความสำคัญด้านการข่าว รู้จักการคิดวิเคราะห์ข่าว การสืบค้นแหล่งข่าว การผลิตข่าว การนำเทคโนโลยีมาใช้กับงานด้านการข่าว และการทำ workshop ในการประเมินภัยคุกคาม 9 ด้าน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย กำลังพลใน สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2...

ศรชล.ปัตตานี จัดการปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ

ในวันที่ 20 ก.พ.65 ศรชล.ปัตตานี จัดการปฏิบัติการ Maritime Together (Soft Power) เพื่อรับฟังปัญหา อุปสรรคข้อขัดข้องของชาวประมงพื้นบ้าน และร่วมหาทางออกร่วมกัน กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมี พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค 2 เป็นประธาน หน่วยงานที่เข้าร่วม ประกอบด้วย นายอำเภอเมืองปัตตานี ประมงจังหวัด เจ้าท่าส่วนภูมิภาคสาขาปัตตานี...