## ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ประสานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยลูกเรือป่วยกลางทะเล ##

ในวันที่ 4 ธ.ค.65 เวลา 1600 น. ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานีได้รับการประสานจาก ศรชล.ภาค 2 ว่ามีลูกเรือมีอาการไม่มีแรงบนเรือประมงกลางทะเล จึงได้ประสานสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จว.สุราษฎร์ธานี สาขาเกาะสมุย ได้นำเรือสปีดโบ๊ทเข้าทำการช่วยเหลือ  เมื่อไปถึงเรือ ลูกเรือมีอาการไข้สูง อ่อนแรง เป็นลูกเรือสัญชาติเมียนมา เจ้าหน้าที่จึงได้ดำเนินการนำตัวผู้ป่วยส่งต่อไปยังโรงพยาบาลเกาะสมุยอย่างเร่งด่วน เพื่อทำการรักษาต่อไป ผู้ป่วยปลอดภัย #ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2 #ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี

 20 พฤศจิกายน ของทุกปี “วันกองทัพเรือ”

เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนนายเรือ ณ พระราชวังเดิม กรุงธนบุรี เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2449 กองทัพเรือ จึงได้ถือเป็น "วันกองทัพเรือ" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่ได้ทรงเล็งเห็นความสำคัญในการก่อตั้งสถาบันหลักของกองทัพเรือ ซึ่งถือเป็นรากฐานของการพัฒนากิจการทหารเรือให้มีความเจริญก้าวหน้า และมั่นคงมาจนถึงปัจจุบันนี้ กองทัพเรือได้ทำหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติไทยตั้งแต่อดีตกาล ถึงแม้ว่าในปัจจุบันไม่มีศึกการรุกรานจากทางทะเล เพราะนานาประเทศล้วนหันมาทำสงครามทางด้านเศรษฐกิจแทน แต่ภารกิจของกองทัพเรือก็ไม่ได้หยุดนิ่ง โดยมีหน้าที่สำคัญในการดำรงรักษาความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ รักษากฎหมายทางทะเล สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาประเทศ ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยพิบัติต่าง...

## ผอ.ศรชล.ภาค 2 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ##

ในวันที่ 16 พ.ย.65 เวลา ๑๓๐๐ พล.ร.ท.จรัสเกียรติ ไชยพันธุ์ ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 และคณะ เดินทางมาปฏิบัติราชการในพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี โดยมี นายวิชวุทย์ จินโต ผอ.ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี/ผวจ.สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ และร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์และการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว. สุราษฎร์ธานี /ศคท.จว.สุราษฎร์ธานี ณ ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี จากนั้นได้ลงเรือตรวจการณ์น้ำตื้นด้วยแรงลม (Air...