31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

"วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" หรือ "วันเจษฎา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 3 ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าแห่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในพื้นที่ จ.ระนอง เลขาธิการ ศรชล. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศคท.จว.ระนอง ศรชล.ภาค 3 โดยมี น.อ.ชาญชัย ผลประเสริฐ หน.ศคท.จว.ระนอง เป็นผู้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์...

ผอ.ศยก.ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ การปฏิบัติงาน ศยก./ศปก.ศรชล.ภาค 3 ย้ำประสิทธิภาพเพื่อประชาชน

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.66 ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ พล.ร.ท.ดนัย สุวรรณหงษ์ ผอ.ศยก.ศรชล. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. และ พล.ร.ต.ไชยนันต์ ชูใหม่ ผอ.สกฝ.ศรชล. ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการในพื้นที่ ศรชล.ภาค 3 โดยมีภารกิจตรวจเยี่ยมหน่วยต่างๆ ประกอบด้วย 1. ศูนย์ One Stop...

สาร นายกรัฐมนตรี/ผอ.ศรชล. ย้ำยึดโยงประชาชนพิทักษ์ทะเลไทยยั่งยืน ก้าวสู่ปีที่ 5 วันสถาปนา ศรชล.

เนื่องในโอกาสครบรอบ 4 ปี ศรชล. 9 มี.ค.66 ผอ.ศรชล. ส่งสารความห่วงใยถึงเหล่าข้าราชการ "ศรชล." ผ่านถึง "ประชาชน" ตระหนักรู้ถึง "คุณค่า" และ "ร่วมมือกัน" พิทักษ์ท้องทะเลไทย "ทุกคน" เป็นเจ้าของสมบัติของชาติ เน้นย้ำ ศรชล. ทั้ง 7 ศร ขับเคลื่อนการดำเนินงานทั้งในระดับนโยบายและการปฏิบัติ รวมทั้งบูรณาการและประสานการปฏิบัติงานในเขตทางทะเลตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาทางทะเลเพื่อป้องกันและรับมือกับภัยคุกคามในรูปแบบต่าง...

จิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) “เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต” ในโอกาสวันสถาปนา ศรชล.2566

วันนี้ (17 มี.ค.66) ระหว่างเวลา 09.30 - 12.00 น. พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ศรชล. นำกำลังพลจิตอาสา ศรชล.(ส่วนกลาง) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์บริจาคโลหิตช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เนื่องในโอกาสครบรอบปีที่ 4 วันคล้ายวันสถาปนา ศรชล. (9 มี.ค.66) ณ ห้องโถง...

ผอ.สนผ.ศรชล. ต้อนรับผู้แทนหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น หารือยกระดับความมั่นคงทางทะเลในภูมิภาค

วันนี้ (14 มี.ค.66) เวลา 13.30 น. พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นหัวหน้าคณะฯ ผู้แทน ศรชล. ให้การต้อนรับคณะผู้แทนหน่วยยามฝั่งญี่ปุ่น โดยมี Mr. Ichimaru Kazuhiro, Director for International Education and Training เป็น หน.คณะฯ...