ศรชล.ภาค 3 ปฏิบัติการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายทางทะเล ในพื้นที่จังหวัดระนอง

ในวันที่ 9 ส.ค.65 เวลา 10.30 น. พล.ร.ท.สมพงษ์ นาคทอง ผอ.ศรชล.ภาค 3/ผบ.ทรภ.3 มอบหมายให้ พล.ร.ต.ทินกร กาญจนเตมีย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชลภาค 3 พร้อมด้วย น.อ.เพชรัตน เทียนจันทร์ รอง ผอ.ศรชล.จว.ระนอง น.อ.ณฐพงศ์ เศวตรักต ผบ.หมวดเรือ ศรชล.ภาค 3...

ศรชล.ภาค ๒ เปิด “โครงการ การสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน จว.สุราษฎร์ธานี”

ในวันที่ ๘ ธ.ค.๖๔ ระหว่างเวลา ๐๘๓๐ - ๑๗๐๐ น. พล.ร.ต.สุรศักดิ์ ประทานวรปัญญา รอง ผอ.ศรชล.ภาค ๒ ผู้แทน ผอ.ศรชล.ภาค ๒ เป็นประธานเปิด “โครงการสร้างความรับรู้ให้กับประชาชน จว.สุราษฎร์ธานี” โดยมีหน่วยงานที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ศรชล.จว.สุราษฎร์ธานี ศรชล.จว.นราธิวาส เจ้าท่าภูมิภาคสาขาสุราษฎร์ธานี ประมง...