หลักสูตรนายทหารการข่าว เข้ารับฟังการบรรยายสรุปของ ศรชล. เพื่อเพิ่มพูนองค์ความรู้และประสบการณ์ 

ในวันศุกร์ที่ ๖ พ.ค.๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. พันเอกยุทธกร สุภาสูรย์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนรักษาความปลอดภัย นำ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารฝ่ายการข่าว กองบัญชาการกองทัพไทย รุ่นที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โรงเรียนรักษาความปลอดภัยศูนย์รักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพไทย เข้ารับฟังการบรรยายสรุปโครงสร้าง ภารกิจ การจัด การปฏิบัติงานด้านการข่าว และการปฏิบัติการร่วมกับหน่วยงานความมั่นคงภายในประเทศและต่างประเทศ ของ ศรชล. ณ...

ผบ.ทร./รอง ผอ.ศรชล​. เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวัน กระชับความสัมพันธ์ ๗ หน่วยงานหลัก ศรชล.

เมื่อวันที่ ๑๗ ธ.ค.๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และ รอง ผอ.ศรชล. เป็นเจ้าภาพ เลี้ยงอาหารกลางวันให้กับ กับผู้แทน ๖ หน่วยงานหลัก ศรชล. ประกอบด้วย นายอานนท์ เหลืองบริบูรณ์ รักษาราชการอธิบดีกรมเจ้าท่า นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์  รักษาราชการอธิบดีกรมประมง​ นายไชยทัต นิวาศะบุตร...