ผบ.ทร. ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ Web Conference โปรแกรม Zoom Meeting โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือเอก เถลิงศักดิ์...

ผู้บัญชาการทหารเรือในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. และพิธีเปิดการปฐมนิเทศกำลังพล ศรชล.

ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รองผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๕ และเปิดการปฐมนิเทศกําลังพล ณ โรงแรมดุสิตธานี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือเอก เถลิงศักดิ์ ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ...