รอง เลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. กรุณาเป็นประธานและร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล.

ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย.๖๖ ศรชล.ส่วนกลาง โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล. และการกำหนดแนวทางการปกิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๖๗" เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ ITA และ การบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA...

ศรชล.ส่วนกลาง ติวเข้มเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (IAS)

เมื่อวันที่ 23 ส.ค. 65 กบช.สปช. ศรชล.และ กงพ.สบก.ศรชล. ประชุมดำเนินการให้คำแนะนำระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย์ (IAS) ของ ศรชล. พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านข้อมูลเกี่ยวกับการปรับปรุงและแก้ไขความคลาดเคลื่อนข้อมูลสินทรัพย์ของ ศรชล.ภาค 3 อ.เมืองภูเก็ต จว.ภูเก็ต ณ ห้องประชุม ศรชล.ภาค 3

ทีมกฎหมาย ศรชล.ส่วนกลาง ลงพื้นที่ บก.ศรชล.ภาค 2 เกาะติดคดีอุบัติเหตุเรือตรวจการ ทรภ.2

     ระหว่างวันที่ 23-24 ส.ค. 65 คณะเจ้าหน้าที่ สสก.ศรชล. เดินทางลงไปตรวจเยี่ยม ศึกษาดูงานการปฏิบัติงานของ ศรชล.จว.นราธิวาส ศคท.จว.นราธิวาส ศรชลจว.ปัตตานี และ ศคท.จว.ปัตตานี รวมทั้งติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับคดีกับ ศรชล.ภาค 2 (ทรภ.2) กรณีเรือประมงพื้นบ้านชนเรือตรวจการจนเป็นเหตุให้กำลังพลได้รับบาดเจ็บ ทั้งนี้ คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาในชั้นศาล ซึ่งจะได้สรุปแนวทางการให้ความช่วยเหลือกำลังพลและผลทางคดีต่อไป

ศรชล. จัดประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ เพื่อติดตามและเร่งรัดการปฏิบัติงานการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล

ในวันนี้ (๑๑ ก.ค.๖๕) เวลา ๑๓.๓๐ น. พลเรือเอก เถลิงศักดิ์  ศิริสวัสดิ์ เสนาธิการทหารเรือ ในฐานะเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุมหน่วยขึ้นตรง ศรชล. ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ ชั้น ๖ อาคารส่วนบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พลเรือโทประวิณ  จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. พลเรือโทสุทัศน์ อิ่มอุไร...

พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ เพื่อจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐)

ในวันนี้ ( ๖ ก.ค.๖๕) พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันท์ รองเลขาธิการ ศรชล. ในฐานะ หน.คณะทำงานจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ระยะ ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ระหว่าง ๖ - ๘ ก.ค.๖๕ ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ...

คณะกรรมการบริหาร ศรชล. ร่วมประชุมหารือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ PIPO

                      วันนี้ (21 มิถุนายน 2565) ระหว่างเวลา 09.00 น. – 11.30 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ครั้งที่ 3/2565 โดยมีพลเรือเอก สมประสงค์  นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ ในฐานะ รอง ผอ.ศรชล. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร ศรชล. ได้มีแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (Port In Port Out Controlling Center: PIPO) เพื่อยกระดับการปฏิบัติงานในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การแก้ไขการทำประมงผิดกฎหมายฯ (IUU...