ศรชล.จังหวัดเพชรบุรี สร้างการรับรู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล

ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรมสร้างการรับรู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล เพื่อสอดรับนโยบายจังหวัด เกี่ยวกับการส่งเสริมการท่องเที่ยว ยกระดับสู่สากล และกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัด เมื่อวันที่ 1 มี.ค.66 เวลา 11.00 น. นายณัฎฐชัย นำพูลสุขสันติ์ ผอ.ศรชล. จังหวัด เพชรบุรี เป็นประธานฝึกการอบรม สร้างการรับรู้ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางทะเล โดยมี น.อ.ชลทัย รัตนเรือง รอง...

แนวปฏิบัติการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก หน้าท่าเทียบเรือ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 13update110564_แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบเรือ-COVID-19ดาวน์โหลด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ

การประเมินความพึงพอใจการรับบริการของประชาชน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง การบริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น. ทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. (2565)ตารางวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประจำปี 2565