แนวปฏิบัติการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า – ออก

แนวทางปฏิบัติในการตรวจสอบเรือประมงที่แจ้งเข้า - ออก หน้าท่าเทียบเรือ ภายใต้สถานการณ์ COVID-19 13update110564_แนวทางการปฏิบัติการตรวจสอบเรือ-COVID-19ดาวน์โหลด

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการบริการ

การประเมินความพึงพอใจการรับบริการของประชาชน เพื่อนำไปใช้ปรับปรุง การบริการของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น. ทำแบบสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน ข้อบังคับคณะกรรมการบริหาร ศรชล. (2565)ตารางวิเคราะห์แนวทางการพัฒนา ประจำปี 2565