รอง เลขาธิการ ศรชล. พร้อมด้วยผู้ช่วยเลขาธิการ ศรชล. กรุณาเป็นประธานและร่วมรับฟังการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล.

ระหว่างวันที่ ๓๐ ส.ค. - ๑ ก.ย.๖๖ ศรชล.ส่วนกลาง โดย กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ศรชล. ได้จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ เรื่อง "การพัฒนาระบบราชการของ ศรชล. และการกำหนดแนวทางการปกิบัติงาน ในปีงบประมาณ ๖๗" เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หรือ ITA และ การบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA...

คิกออฟ! รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ ศรชล.ย้ำสำนึกนิวเจนฯหยุดทิ้ง-เซฟโลก

วันนี้ (8 มิถุนายน 2566) เวลา 08.00 น. ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (ศรชล.) โดย พลเรือโท ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานเปิดกิจกรรม “รวมพลังสร้างทะเลไทยไร้ขยะ เนื่องในวันทะเลโลก” หรือ World Ocean Day 2023 โดยระดมพลังเยาวชนคนรุ่นใหม่ ข้าราชการ...

กพบ.ศรชล.จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนเสริมสร้างความโปร่งใสในองค์กร

เมื่อวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 กพบ.ศรชล.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานภายใน ศรชล. ณ โรงแรม เดอะ รอยัล รอเวอร์ โดยมี พล.ร.ท.ประวิณ จิตตินันทน์ รองเลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา และมอบนโยบาย No Gift Policy เพื่อให้กำลังพล...