ศรชล ภาค 3 ร่วมกิจกรรม จิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เก็บขยะทะเล ชุมชนบ้านเกาะสิเหร่ จว.ภูเก็ต

ในวันที่ 3 ธ.ค.65 พลเรือโท อาภากร อยู่คงแก้ว ผบ.ทรภ.3/ผอ.ศรชล.ภาค 3 เป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาฯ พร้อมด้วย พลเรือตรี สุชาติ เปรมประเสริฐ รอง ผอ.ศรชล.ภาค 3 พลเรือตรี ยุทธกิจ วงศ์จันทร์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 3 นายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพล ร่วมกันเก็บขยะทะเล ที่สะสมเป็นจำนวนมาก...