ผู้บริหาร สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

ผู้บริหาร

employee

พล.ร.ต.วีรุดม ม่วงจีน

ผอ.สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.
employee

-

รอง ผอ.สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.
employee

ว่าที่ น.อ.ทวียศ รัตนศ

หน.กลุ่มแผนงาน
employee

ว่าที่ น.อ.สิชล ห่วงนิกร

หน.กลุ่มปฏิบัติการ