ผู้บริหาร-ศูนย์ยุทธการ ศรชล

ผู้บริหาร

5

พล.ร.ท.เทวินทร์ ศิลปะชัย

ผอ.ศูนย์ยุทธการศรชล.
employee

-

รอง ผอ.ศูนย์ยุทธการศรชล.
7

นาวาเอก สมชาย ญาติประชุม

ผอ.กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์
employee

-

รอง ผอ.กองดูแลระบบและติดตามสถานการณ์
employee

-

หน.กลุ่มซ่อมบำรุง
employee

-

หน.กลุ่มกรรมวิธีข้อมูล
employee

-

หน.กลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินภาพสถานการณ์ทางทะเล ศรชล.ภาค ๑
employee

-

หน.กลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินภาพสถานการณ์ทางทะเล ศรชล.ภาค ๒
employee

-

หน.กลุ่มรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประเมินภาพสถานการณ์ทางทะเล ศรชล.ภาค ๓
employee

-

หน.กลุ่มบริหารงานทั่วไป