ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
ผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
58792
0 2502 7085
รองผอ. สำนักสืบสวนสอบสวนและกฏหมาย
58798
0 2502 7086
กองกฏหมาย
ผอ. กองกฏหมาย
58790
0 2502 7087
เจ้าหน้าที่กฎหมายความมั่นคงทางทะเล
58789
0 2502 7088
กองสอบสวนกลาง
ผอ. กองสอบสวนกลาง
58788
0 2502 7089
รอง ผอ.กองสอบสวนกลาง
58794
0 2502 7090
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง
58838
0 2502 7091
หน. กลุ่มสอบสวนกลาง
58795
0 2502 7092
ธุรการ
58796
0 2502 7093

อีเมล์

สำนักสืบสวนสอบสวนกฎหมาย : –
กองกฎหมาย : –
กองสอบสวน : –