ติดต่อเรา สำนักปฏิบัติการ ๕ ศรชล.

ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.
58825
0 2502 7029
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล.
58826
0 2502 7030
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ
58827
0 2502 7031

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 5 ศรชล : –
กลุ่มแผนงาน : –
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : –