ติดต่อเรา สำนักปฏิบัติการ ๑ ศรชล.

ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.
ผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.
58815
0 2502 7014
รองผอ. สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล.
58757
0 2502 7015
หน. กลุ่มแผนงาน
58758
0 2502 7016
หน. กลุ่มปฏิบัติการ
58759
0 2502 7017
เจ้าหน้าที่ประสานงานและอำนวยการปฏิบัติ
58808
0 2502 7018
ธุรการ 1
58814
0 2502 7019
ธุรการ 2
58831
0 2502 7096

อีเมล์

สำนักปฏิบัติการ 1 ศรชล : –
กลุ่มแผนงาน : –
กลุ่มแผนปฏิบัติการ : –