ที่ตั้ง : อาคารศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือ (ศปก.ทร.) ชั้น 1 พระราชวังเดิม ถนน วังเดิม แขวง วัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ กองทัพเรือ 0 2466 1180 แล้ว กดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
ผอ. ศูนย์ยุทธการ ศรชล.
58823
0 2475 8823
ผอ. กองดูแลระบบ
58822
0 2475 8822
ธุรการ ศยก. (1)
58734
0 2475 8734
ธุรการ ศยก. (2)
58824
0 2475 8824

อีเมล์

ศูนย์ยุทธการ ศรชล : –
กองดูและระบบ : –