กลุ่มตรวจสอบภายใน

ที่ตั้ง : อาคารโทรคมนาคม (CAT Tower) เลขที่ 72 ถนน เจริญกรุง แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เบอร์โทรศัพท์: ติดต่อผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์เบอร์กลางของ ศรชล. 0 2502 7000 แล้วกดหมายเลขภายใน 5 ตัวที่ท่านทราบ หรือติดต่อตรงไปยังหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นด้วย 02

ตำแหน่ง
หมายเลขภายใน 5 ตัว
หมายเลขตรง 02
กลุ่มตรวจสอบภายใน
หน. กลุ่มตรวจสอบภายใน
58752
0 2502 7046
ธุรการกลุ่มตรวจสอบภายใน
58753
0 2502 7047
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
หน. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
58751
0 2502 7048
ธุรการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร
58834
0 2502 7049

อีเมล์

กลุ่มตรวจสอบภายใน : –
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร : –