8 มิถุนายน 'วันทะเลโลก' World Ocean Day

วันทะเลโลก หรือ วันมหาสมุทรโลก มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “World Ocean Day” ตรงกับวันที่ 8 มิ.ย.ของทุกปี ความกว้างใหญ่ของท้องทะเลมีพื้นที่ 3 ใน 4 ของโลก จึงเปรียบเสมือน “หัวใจของโลก” ที่เป็นทั้งแหล่งทรัพยากรธรรมชาติขนาดใหญ่และเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยม

รายงานจากองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (IUNC) เมื่อต้นปี พ.ศ.2566 สะท้อนให้เห็นว่า “มนุษย์” ในปัจจุบันกำลังคุกคามสิ่งมีชีวิตในทะเล มีสัตว์ และพืชทะเล กว่า 1,550 ชนิด จากทั้งหมด 17,903 ชนิด เสี่ยงที่จะสูญพันธุ์ จากการทำประมงผิดกฎหมายและไม่ยั่งยืน มลพิษ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ และโรคภัยไข้เจ็บ

ศรชล. ย้ำจุดยืนปกป้องและอนุรักษ์พันธุ์พืชและสัตว์ทะเล พร้อมขยายเครือข่ายความร่วมมือกับทุกภาคส่วนขับเคลื่อนภารกิจ “รักษ์ทะเล รักษ์โลก” ทำให้ทุกคนได้ตระหนักรู้ถึงความสำคัญของท้องทะเล พวกเราไม่อาจละเลยได้อีกต่อไป