6 เมษายน วันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์

6 เมษายน
วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ (วันจักรี)
ศรชล. ร่วมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ 1
ผู้ทรงเป็นพระปฐมกษัตริย์ของราชวงศ์จักรีแห่งกรุงรัตนโกสินทร์

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​
ข้าพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ
ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล