31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

“วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” หรือ “วันเจษฎา” เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 3 ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าแห่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์