ศรชล.เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2566 ศรชล.เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา โดย พลเรือตรี รัฐศักดิ์ รักชื่น ผู้อำนวยการสำนักจิตวิทยา กรมกิจการพลเรือนทหารเรือ / กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ โครงการอนุรักษ์แนวปะการังและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลไทย ในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เป็นประธาน ณ โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว กรุงเทพฯ...

ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ เลขาธิการ ศรชล. และคณะ ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม 3rd Coast Guard Global Summit (CGGS)

เมื่อวันที่ ๒๙ ต.ค.๖๖ เวลา ๑๗๐๐ น.อ.ปัญญา ชัตไพบูลย์ ผชท.ทร.ไทย/โตเกียว ให้การรับรองและอำนวยความสะดวกให้กับ พล.ร.อ.วรวุธ พฤกษารุ่งเรือง เสธ.ทร. และคณะ ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ Haneda กรุงโตเกียว ในโอกาสเดินทางมาร่วมประชุม 3rd Coast Guard Global Summit (CGGS) ระหว่าง...

ศรชล.ภาค 2 รับมอบนโยบายจาก ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2

เมื่วันที่ 27 ต.ค.66 ศรชล.ภาค 2 จัดการประชุมรับมอบนโยบายจาก พล.ร.ท.พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2/ผบ.ทรภ.2 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย พล.ร.ต.ไชยอนันต์ ชูใหม่ รอง.ผอ.ศรชล.ภาค 2 ,พล.ร.ต. มรุเดช บุญนิตย์ ผอ.สน.ฝอ.ศรชล.ภาค 2 , ผอ.กองฯ และหัวหน้ากลุ่มงานฯ , ศยก.ศรชล.ภาค...

สนผ.ศรชล. จัดการอบรมการใช้งานกล้องตรวจการกลางคืนแบบสองตา (Night Vision) ให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๑๐๐๐ - ๑๖๐๐ สนผ.ศรชล.(กกบ.ฯ) ได้จัดการอบรมการใช้งานกล้องตรวจการกลางคืนแบบสองตา (Night Vision) ให้กับกำลังพล สบก.ศรชล. สสก.ศรชล. และ ศรชล.ภาค ๑ - ๓ ณ ห้องประชุมชั้น ๑๙ อาคารโทรคมนาคม เขตบางรัก...

ศรชล.ภาค 2 ร่วม ทัพเรือภาคที่ 2 เปิดสัมพันธไมตรี ไทย – มาเลย์ เตรียมการฝึกเข้มข้น

เมื่อวันที่ 24 ต.ค.66 พลเรือโท พิจิตต ศรีรุ่งเรือง ผอ.ศรชล.ภาค 2 /ผบ.ทรภ.2 พร้อมด้วยกำลังพล ศรชล.ภาค 2 และ ทรภ.2 ให้การต้อนรับ และการเยี่ยมคำนับจาก RAdm Farizal Bin Myeor ผบ.ภาคทหารเรือที่ 1 กวนตัน พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาฝ่ายมาเลเซีย ณ...

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

๒๓ ตุลาคม วันปิยะมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานราชการ ศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล