เลขาธิการ ศรชล. ประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 8/66 ชื่นชมทีม กพบ. ขับเคลื่อนผลประเมิน ITA ปี 66 ระดับแนวหน้า

เมื่อวันที่ 29 ส.ค.66 พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. เป็นประธานการประชุม นขต.ศรชล. ครั้งที่ 8/2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 29 อาคารโทรคมนาคม บางรัก โอกาสนี้ เลขาธิการ ศรชล. ให้เกียรติมอบโล่เกียรติคุณแก่ พล.ร.ท.ขวัญชัย อินกว่าง ผช.เลขาธิการ ศรชล....