ผู้แทน ศยก.ศรชล. เข้าร่วมฝึก SEACAT 2023 ที่สิงคโปร์

ระหว่างวันที่ 21 - 25 ส.ค.66 ศรชล. ได้จัดส่งนักวิเคราะห์ฯ ศูนย์ยุทธการ ศรชล. เข้าร่วมการฝึก Southeast Asia Cooperation and Training 2023 (SEACAT 2023) ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ การฝึกดังกล่าวจัดขึ้นโดยกองทัพเรือสหรัฐฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศต่าง ๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในการรับมือกับปัญหาด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางทะเล โดยมีหัวข้อการฝึกการแก้ปัญหาที่บังคับการ...

สนผ.ศรชล. สัมมนาทบทวน ‘บทบาท-โครงสร้าง’ ยุคเปลี่ยนผ่านผู้นำใหม่ ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลทรงประสิทธิภาพ

ระหว่างวันที่ 23 - 25 ส.ค.66 สนผ.ศรชล. จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนบทบาทและการปฏิบัติของ ศรชล.ที่ผ่านมา โดย พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. น.อ.กิติกรณ์ กาญจนวณิชย์ รอง ผอ.สนผ.ศรชล. อำนวยการปฏิบัติระดมแนวคิดจากผู้แทน นขต.ศรชล.(ส่วนกลาง) ศรชล.ภาค 1 ศรชล.ภาค 2 ศรชล.ภาค 3 และ...