กสท.สนผ.ศรชล.จัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ของ ศรชล.

ในวันอังคารที่ 8 ส.ค.2566 พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน ศรชล เป็นประธานเปิด การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ทบทวนแผนงานและประเมินผลการปฏิบัติด้านการสื่อสารและสารสนเทศ ของ ศรชล. ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 - 10 ส.ค.66 โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานใน ศรชล.เข้าร่วม ณ โรงแรมคลาสสิค คามิโอ อ.พระนครศรีอยุธยา จว.พระนครศรีอยุธยา