ถกตอบโจทย์ IUU เพิ่มประสิทธิภาพ ‘กำลังพล ศรชล.’ ปฏิบัติงานศูนย์ PIPO แก้ประมงผิดกฎหมาย-ค้ามนุษย์

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.66 พล.ร.ต.วิฉณุ ถูปาอ่าง ผอ.สนผ.ศรชล. เป็นประธานพิธีเปิด "การอบรมกำลังพล ศรชล. และ จนท.ศูนย์ควบคุมการแจ้งเรือเข้าออก (PIPO) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย" โดยมีผู้แทนหน่วยเข้าร่วมรับการอบรมฯ จาก ศรชล.ส่วนกลาง ศรชล.ภาค 1 - 3 ศูนย์ควบคุมความมั่นคงท่าเรือ และ ศูนย์ PIPO ทั้ง...

พระบรมราโชวาท เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน 2566

การเป็นข้าราชการนั้น สำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริต กล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้อง พูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสม และคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรม จึงขอให้ข้าราชการทุกคน ปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงาม พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ.2566 พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต22 มีนาคม 2566

31 มีนาคม วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

"วันระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า" หรือ "วันเจษฎา" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 3 ผู้ทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา การศึกษา ทรงปกครองบ้านเมืองให้มั่นคงและรุ่งเรือง เป็นยุคทองของการค้าแห่งสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

เลขาธิการ ศรชล. ตรวจเยี่ยม ศรชล.ภาค 3 ย้ำมุ่งมั่นพิทักษ์ผลประโยชน์ชาติ-สร้างศรัทธาประชาชน

เมื่อวันที่ 22 มี.ค.66 ศรชล.ภาค 3 ให้การต้อนรับ พล.ร.อ.ชลธิศ นาวานุเคราะห์ เลขาธิการ ศรชล. และคณะตรวจเยี่ยมฯ ในโอกาสเดินทางมาตรวจราชการหน่วยงานในพื้นที่ จ.ระนอง เลขาธิการ ศรชล. เดินทางไปตรวจเยี่ยม ศคท.จว.ระนอง ศรชล.ภาค 3 โดยมี น.อ.ชาญชัย ผลประเสริฐ หน.ศคท.จว.ระนอง เป็นผู้บรรยายสรุปการปฏิบัติงานของศูนย์ฯ จากนั้นเดินทางไปตรวจเยี่ยมศูนย์...